Velkommen til vores hjemmeside. Her vil vi fortælle om hvad foreningen står for, hvordan du bliver medlem samt vores historie siden 1866 hvor foreningen blev stiftet.

Junie Auguste Hansens Stiftelse
Junie Auguste Hansens Stiftelse

Foreningens virke

Varde Håndværker- og Industriforening er det naturlige ståsted for alle kommunens håndværker-og industrivirksomher af enhver art, der gerne vil være med til at præge udviklingen i lokalområdet.Dette sker ved en tæt kontakt til kommunen/politikerne samt dagspressen.

Gennem brancheorganisationerne er vi med til at præge det landspolitiske. Vi samarbejder blandt andet også med en del af foreningerne i de øvrige byer Esbjerg, Ribe og Grindsted.

Varde Håndværker- og Industriforening har siden 1866 sat sit præg på Varde By og Varde Kommune.

 

I nyere tid er én af de største begivenheder, Foreningen har været primusmotor i, nok etableringen af Varde Miniby i 1966 ved Foreningens 100 års jubilæum. En kreds af daværende bestyrelsesmedlemmer og øvrige medlemmer gik sammen om at bygge den første bygning i Mini-byen, Nicolai Kirke, som stod færdig til jubilæet. Det blev starten til én af de største turistattraktioner i Vestjylland.Ligeledes har foreningen stiftet Varde Miniby Fonden i 2017 som nu ejer og har renoveret det tidligere bibliotek på Lundvej 4  i Varde.Huset er Minimurernes Hus og værksted. Her fremstilles alle miniaturehusene til Varde Miniby.Renoveringen er sket ved stor støtte fra Fonde,virksomheder og Minimurerne.

 

Besøg hjemmesiden : 

 

 

Desuden ejer og driver foreningen Junie Auguste Hansen´s Stiftelse i Nørregade, som i dag fremtræder som en absolut bygningsmæssig perle i den indre by.

I Stiftelsen råder foreningen over dejlige mødelokaler med topfaciliteter, som vi har totalt renoveret i 2012. Lokalerne bruger vi til afholdelse af medlemsmøder og lokaliteterne kan også benyttes af andre brancheorganisationer, blot der er truffet aftale med bestyrelsen herom.

Først i halvfjerdserne blev en kreds af borgere, som havde deres gang i forskellige foreninger i byen, heriblandt Håndværkerforeningen, enige om at starte I/S Carolineparken,som vi igennem mange år var med til at præge via repræsentation i bestyrelsen.Carolineparken har nu en anden styreform og vi er ikke længere repræsenteret.

Desuden er Bestyrelsen aktiv i et utal af diverse stående udvalg og bestyrelser, for på den måde at tjene medlemmernes interesser i eksempelvis i Tekniq, Rübners (tidl. Esbjerg tekniske Skole) og lign.

Et af de mere for offentligheden ukendte aktiviteter er medlemsskabet af Varelotteriet, som bunder i en næsten århundrede lang tradition.

Derudover er Foreningens medlemmer naturligvis, gennem den daglige drift af deres respektive virksomheder, med til at sætte deres præg på utallige store og små bygningsmæssige opgaver både i og udenfor Varde Kommune.

Nyttige links

Foreningens samarbejdspartner og store støtte:www.varelotteriet.dk

Foreningens samarbejdspartner og store støtte:www.varelotteriet.dk

Foreningen er medlem af SMV og det giver fordele for medlemmerne: www.smvdanmark.dk

Foreningen er medlem af SMV og det giver fordele for medlemmerne: www.smvdanmark.dk

Del siden